Minden 30 000 Ft feletti vásárlást most ingyenesen kiszállítunk

Adatvédelem

2019 nyár ajándéksorsolás

Játékszabályzat

Adatvédelem

Adatkezelés

Rendeléskor azon információkat rögzítjük vásárlóinktól, melyek elengedhetetlenek a vásárláshoz.

Ezen adatokat az adatkezelő és adatfeldolgozókon kívül további felek számára nem adjuk ki. Ez alól azok az információk képeznek kivételt amelyek a termékek kézbesítéséhez, kiszállításához szükségesek. (17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről.) 

Webshopunk garantálja online vásárlóinknak a webfelületen történő biztonságos vásárlást. A www.renome.hu a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényekkel és egyéb vonatkozó jogszabályokkal összhangban az alábbi adatkezelési alapelveket hozta létre:  

I. Adatkezelési alapelvek

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény úgy rendelkezik, hogy személyes adat csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárulását adja, vagy ha azt törvény vagy helyi önkormányzati rendelet elrendeli. Személyes adatokat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Kizárólag olyan személyes adat kezelhető amely az adatkezelés céljának megvalósulásához nélkülözhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges ideig és mértékben. 

A www.renome.hu a vásárló jelen tájékoztatás elfogadása alapján, üzleti kapcsolat létesítésekor személyes adatokat rögzít, tárolja és kezeli. 

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. 

Az adatkezelés során a kezelt személyes adatoknak az alábbi követelményrendszernek meg kell felelniük. 

a) az adatok felvétele és kezelése tisztességes, jogszerű és törvényes; 
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek; 
c) az adatok tárolásának a módja alkalmas arra, hogy kizárólag a tárolás céljához szükséges ideig lehessen az érintett személyt azonosítani

A személyes adatok továbbításához, és további adatkezeléshez az érintett hozzájárulása szükséges, vagy törvény által engedélyezett esetben, továbbá ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra vonatkozva teljesülnek. 

Harmadik országban lévő adatkezelő, vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az adathordozótól, vagy az adatátvitel módjától függetlenül, ha az érintett hozzájárult, vagy azt törvény teszi lehetővé és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása alatt biztosított személyes adatok megfelelő szinten védve vannak. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítás, olyannak tekintendő, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.II. Adatkezelés

A fent leírtakra tekintettel a www.renome.hu a partner jelen tájékoztatás elfogadása alapján vásárlás létrejöttekor illetve esetenként később személyes adatokat rögzít rendszereiben és szoftvere segítségével tárolja, kezeli. 

Az adatkezelés jogalapját és célrendszerét minden esetben a vásárlás létesítése, vagy annak szándéka jelenti. A rögzített személyes adatokat a www.renome.hu a partner hozzájárulásával általános kockázatkezelési célból kezeli és vezeti nyilvántartásában. Amennyiben a vásárlás valamilyen okból meghiúsul, vagy más módon véget ér, a www.renome.hu a személyes adatokat ezt követően 6 hónap elteltével megsemmisíti. A tárolt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő és adatfeldolgozó alkalmazottai ismerik meg, akiknek ez munkaköri feladataik ellátásához feltétlenül szükséges. 

Partnereink kérhetnek tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről, valamint kérhetik adataik helyesbítését, törlését. Partner tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ez esetben a www.renome.hu a tiltakozást 8 munkanapon belül kivizsgálja. 

II. Adatkezelő adatai: 

Renomé Print Kft.
4400 Nyíregyháza, Szent István út 4.
Telefon: +36 42 410 437
E-mail: vevoszolgalat@renome.hu

III. Adatfeldolgozó adatai: 

Renomé Print Kft.
4400 Nyíregyháza, Szent István út 4.
Telefon: +36 42 410 437
E-mail: vevoszolgalat@renome.hu

IV. Tárhelyszolgáltató adatai: 

Ginrin Interactive Kft.
4400 Nyíregyháza, Hunyadi u 53.
Telefon: +36 20 327 6655
Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8:00-16:00 
E-mail: admin@ginrin.com

A weboldalon sütiket (cookie) használunk a felhasználói élmény javítására.
Az adatvédelmi szabályzatunkat itt találja.