KosárbaKosárba0 0 Ft
Az Ön kosara még üres!
Tegye a kívánt termékeket a kosarába!
Ingyenes a kiszállítás, ha még hozzáad a kosárhoz bruttó 30 000 Ft értékben terméket!
Ajándéksorsolás részvételi szabályzat

Ajándéksorsolásos játék és részvételi szabályzat:

Az ajándéksorsolásos játék neve: SULIIDŐ OKOSAN!
Az ajándéksorsolás szervezője: RENOMÉ-PRINT Kft. 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 4.
1. Az ajándéksorsolásos játék időtartama: 2023. 08.01-től -2023.08.31-ig.
A sorsjegyek kiadásának időpontja, feltételei: a vevő a fentebb megjelölt időszakban a RENOMÉ-PRINT Kft. üzleteiben, 4400 Nyíregyháza Szent I. utca. 3. sz.
alatti, Papír írószer üzlet, 4400 Nyíregyháza Szent I. utca 4.sz. Vállalkozói centrum és Dekoráció és szolgáltatás egységeiben, nyitvatartási időben minden
bruttó 3000-Ft készpénzes (készpénzes vásárlás esetén a kerekítés szabályai érvényesülnek, bankkártyás fizetésnél azonban a pontos fizetett összeg alapján
történik a sorsjegy kiadás, azaz a fenti értékhatárnak megfelelő vásárlásnak minősül készpénzes vásárlás esetén minimum bruttó 2998-HUF, kártyás fizetés
esetén minimum bruttó 3000-HUF értékben történő vásárlás) áruvásárlás után 1 darab, azaz egy darab sorsjegyet kap.
2. Résztvevők:
Az akcióban részt vehet Magyarországon tartózkodási vagy állandó lakcímmel és személyazonosságát igazoló dokumentummal rendelkező 18. életévét
betöltött természetes személy.
A vásárló a sorsjegy a boltokban elhelyezett gyűjtőurnába történő bedobás tényével részt vesz az ajándéksorsoláson. A gyűjtőurnába történő bedobás egyben a
jelen részvételi szabályzat kifejezett és visszavonhatatlan elfogadását is jelenti.
Az sorsoláson nem vehet részt a RENOMÉ-PRINT Kft. munkavállalója, valamint a munkavállalók Ptk. 8:1. §. 1. és 2. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozó és hozzátartozó, a társaság vezető tisztségviselői, vállalkozók, gazdasági társaságok.
Amennyiben a vásárló a kapott sorsjegyet olvashatóan kitölti- legalább név, lakcím és telefonszám megadásával-és bedobja a fenti boltokban található
gyűjtőurnába, úgy a bedobott és a szabályosan kitöltött sorsjegy részt vesz egy nyilvános sorsoláson.
A sorsolás és a hozzá tartozó bedobási időszak a következő:
Sorsolás: 2023. augusztus 31. 17 óra 00 perc Bedobási időszak: 2023. augusztus 01. 7 óra 30 perc- 2023. augusztus 31. 17 óra 00 perc.
A sorsolás helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Szent I. utca. 3. Papír írószer üzlet.
A sorsoláson az érvényes sorsjeggyel regisztrált játékosok között 3 nyeremény kerül kisorsolásra .
 III. nyertes : XPLORA XG03 GYEREK OKOSÓRA
 II. nyertes : SAMSUNG GALAXY WATCH4 OKOSÓRA
 I. nyertes : APPLE WATCH GPS+CELLUAR OKOSÓRA
A nyeremény készpénzre nem váltható át, és másra át nem ruházható. Szervező felelőssége kizárólag a nyereményeknek a jelen szabályzatban meghatározott
számára és értékére terjed ki. Nyomdai vagy egyéb hiba esetén a szervező felelőssége nem haladhatja meg az illető akciós nyeremények számát és értékét.
A szervező jogosult a sorsjegyek szabályosságát a sorsolás előtt és/vagy után ellenőrizni.
A sorsolás nyilvános, mely közjegyző jelenlétében történik, kézi húzással. A sorsolás
során tartaléknyertesek húzására nem kerül sor.
A játékos abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha megfelel a részvételi Feltételeknek.
A nyeremények átvétele az alábbiak szerint történik:
A nyertest ajánlott levélben vagy telefonon értesíti a szervező.
A játék feltételeinek mindenben megfelelő nyertes a sorsolás után számított 90 napon belül jogosult a nyeremény átvételére. A Szervező a fenti határidőn belül
tudja biztosítani a nyeremény átvételének lehetőségét a játék feltételeinek mindenben megfelelő nyertes számára. Ugyanakkor a nyertes köteles a Szervezővel
együttműködni abban, hogy a nyeremény átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőn belül megtörténjen.
A nyeremény átvétele személyes átvétellel, átvételi elismervény kitöltése mellett, a személyazonosságot igazoló dokumentumokkal történhet.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a
törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
3. Személyi jövedelemadó:
A Szervező vállalja a nyereményhez tartozó esetleges adóterhek megfizetését. A
nyertest a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó
fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen
felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő
utazási költség stb.) őt terhelik, a nyeremények átvétele saját felelősségre történik.
4. Tájékoztatók:
Az akcióról részletes információ elérhető a hivatalos játékszabályzatban, amely
megtalálható kinyomtatott formában az akcióban résztvevő kijelölt boltokban és a www. renome.hu oldalon. Amennyiben az akció során bizonyítottan olyan
technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely az akció jogszerű lebonyolítását veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az akciót szüneteltesse
vagy törölje.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az akció feltételeit a vásárlók az akcióban résztvevő boltokban történő tájékoztatása mellett megváltoztassa. Az
akcióban résztvevők részvételükkel, minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a jelen hivatalos játékszabályzatban
foglalt valamennyi feltételt. A játékszabály módosításának jogát a szervező fenntartja.
A Játékos személyes adatokkal kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes.
A ajándéksorsolásban résztvevők tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat (név, cím, telefonszám)
ellenszolgáltatás nélkül a Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében 2023. augusztus 31-ig. Ezt követően törli. A Nyertes hozzájárul, hogy adatait a
Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig megőrizze. A részletes adatvédelmi tájékoztató
az akcióban résztvevő kijelölt boltokban és a www. renome.hu oldalon is elérhető
5. Vegyes rendelkezések:
 A Játék és szabályzat hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatok feltüntetése, ponthiány, stb.), a postai kézbesítés
elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező nem vállal felelősséget.
A nyeremény kereskedelmi forgalomba nem hozható, és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.
Nyíregyháza, 2023. július 24.

Szűcs Mihály
ügyvezető
RENOMÉ-PRINT Kft.

Ajándéksorsolásos játék és  részvételi szabályzat

 

Az ajándéksorsolásos játék neve: Tanulj a Renomés Tanszerrel, lazulj a Renomés Tv-vel!

Az ajándéksorsolás szervezője: RENOMÉ-PRINT Kft. 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 4.

 

  1. Az ajándéksorsolásos játék időtartama: 2023.08.01-től -2023.08.31-ig. A sorsjegyek kiadásának időpontja, feltételei: a vevő a fentebb megjelölt időszakban a RENOMÉ-PRINT Kft. üzletében, Kisvárda Szent L. u. 8. sz. alatti, S-Print Üzletház egységében, nyitvatartási időben minden bruttó 3000-Ft készpénzes (készpénzes vásárlás esetén a kerekítés szabályai érvényesülnek, bankkártyás fizetésnél azonban a pontos fizetett összeg alapján történik a sorsjegy kiadás, azaz a fenti értékhatárnak megfelelő vásárlásnak minősül készpénzes vásárlás esetén minimum bruttó 2998-HUF, kártyás fizetés esetén minimum bruttó 3000-HUF értékben történő vásárlás) áruvásárlás után 1 darab, azaz egy darab sorsjegyet kap.
  2. Résztvevők:

Az akcióban részt vehet Magyarországon tartózkodási vagy állandó lakcímmel és személyazonosságát igazoló dokumentummal rendelkező 18. életévét betöltött természetes személy.

A vásárló a sorsjegy a boltokban elhelyezett gyűjtőurnába történő bedobás tényével részt vesz az ajándéksorsoláson. A gyűjtőurnába történő bedobás egyben a jelen részvételi szabályzat kifejezett és visszavonhatatlan elfogadását is jelenti.

Az sorsoláson nem vehet részt a RENOMÉ-PRINT Kft. munkavállalója, valamint a munkavállalók Ptk. 8:1. §. 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó és hozzátartozó, a társaság vezető tisztségviselői,  vállalkozók, gazdasági társaságok.

 Amennyiben a vásárló a kapott sorsjegyet olvashatóan kitölti- legalább név, lakcím és telefonszám megadásával-és bedobja a fenti boltokban található gyűjtőurnába, úgy a bedobott és a szabályosan  kitöltött sorsjegy részt vesz egy nyilvános sorsoláson.

A sorsolás és a hozzá tartozó bedobási időszak a következő:

Sorsolás: 2023. augusztus 31. 17 óra 00 perc

Bedobási időszak: 2023. augusztus 01. 7 óra 30 perc- 2023. augusztus 31. 17 óra 00 perc.

A sorsolás helyszíne: 4600 Kisvárda, Szent L. u. 8. S-Print Üzletház.

A sorsoláson az érvényes sorsjeggyel regisztrált játékosok között 1 db SAMSUNG HD SMART LED televizió kerül kisorsolásra.

A nyeremény készpénzre nem váltható át, és másra át nem ruházható. Szervező felelőssége kizárólag a nyereményeknek a jelen szabályzatban meghatározott számára és értékére terjed ki. Nyomdai vagy egyéb hiba esetén a szervező felelőssége nem haladhatja meg az illető akciós nyeremények számát és értékét.

A  szervező jogosult a sorsjegyek szabályosságát a sorsolás előtt és/vagy után ellenőrizni.

A sorsolás nyilvános, mely közjegyző jelenlétében történik, kézi húzással. A sorsolás

során tartaléknyertesek húzására nem kerül sor.

A játékos abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha megfelel a részvételi Feltételeknek.

A nyeremények átvétele az alábbiak szerint történik:

A nyertest ajánlott levélben vagy telefonon értesíti a szervező.

A játék feltételeinek mindenben megfelelő nyertes a sorsolás után számított 90 napon belül jogosult a nyeremény átvételére. A Szervező a fenti határidőn belül tudja biztosítani a nyeremény átvételének lehetőségét a játék feltételeinek mindenben megfelelő nyertes számára. Ugyanakkor a nyertes köteles a Szervezővel együttműködni abban, hogy a nyeremény átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőn belül megtörténjen.

A nyeremény átvétele személyes átvétellel, átvételi elismervény kitöltése mellett, a személyazonosságot igazoló dokumentumokkal történhet.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

  1. Személyi jövedelemadó:

A Szervező vállalja a nyereményhez tartozó esetleges adóterhek megfizetését. A

nyertest a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó

fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen

felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő

utazási költség stb.) őt terhelik, a nyeremények átvétele saját felelősségre történik.

 

  1. Tájékoztatók:

Az akcióról részletes információ elérhető a hivatalos játékszabályzatban, amely

megtalálható kinyomtatott formában az akcióban résztvevő kijelölt boltokban és a www. renome.hu oldalon. Amennyiben az akció során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely az akció jogszerű lebonyolítását veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az akciót szüneteltesse vagy törölje.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az akció feltételeit a vásárlók  az akcióban résztvevő boltokban történő tájékoztatása mellett megváltoztassa. Az akcióban résztvevők részvételükkel, minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a jelen hivatalos játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A játékszabály módosításának jogát a szervező fenntartja.

A Játékos személyes adatokkal kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes.

A ajándéksorsolásban résztvevők tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat (név, cím, telefonszám) ellenszolgáltatás nélkül a Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében 2023. augusztus 31-ig. Ezt követően törli. A Nyertes hozzájárul, hogy adatait a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig megőrizze. A részletes adatvédelmi tájékoztató az akcióban résztvevő kijelölt boltokban és a www. renome.hu oldalon is elérhető

  1. Vegyes rendelkezések:

 A Játék és szabályzat hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatok feltüntetése, ponthiány, stb.), a postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező nem vállal felelősséget.

A nyeremény kereskedelmi forgalomba nem hozható, és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.

 

Nyíregyháza, 2023. július 24.

       

                                                                                            

                                                                                               Szűcs Mihály

                                                                                               ügyvezető

                                                                                               RENOMÉ-PRINT Kft.